Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Bắc - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO Công khai, công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về vệ sinh toàn toàn thực phẩm

Đăng lúc: 15:11:43 28/09/2023 (GMT+7)
100%
Print

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ BẮC

 
 

 


Số: 04 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Hà Bắc, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Công khai, công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh,

kiến nghị về vệ sinh toàn toàn thực phẩm

 

UBND xã Hà Bắc thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tổ chức, cá nhân về các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp là hàng giả, hàng kém chất lượng, việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, hàng giải khát, ăn uống, các vi phạm về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh cụ thể như sau:

  1. Đồng chí:  Nguyễn Thành Chân - Chủ tịch UBND xã Hà Bắc, Trưởng Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã, số điện thoại: 0916.418.946

         2. Đồng chí:  Tống Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bắc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã, số điện thoại. 0945.764.383

           3. Đồng chí: Tống Thị Thủy - Quyền trưởng trạm y tế xã Hà Bắc, số điện thoại: 0966.622.338

          4. Đồng chí: Lê Học Danh – trưởng công an xã Hà Bắc, số điện thoại 0888.841.986

Số điện thoại đường dây nóng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã Hà Bắc (chuyên mục an toàn thực phẩm). Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể, Công chức Văn hóa - Xã hội, các trưởng thôn, tổ chức thông tin, tuyên truyền và công bố rộng rãi về đường dây nóng trên hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, nhà văn hóa thôn để các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin./.

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên;

-   TT Đảng ủy (b/c);

-  Lưu:VT.VHTT

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành chân

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129310

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289