Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Bắc - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO Mời tham dự tập huấn, về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 10:44:11 10/03/2023 (GMT+7)
100%
PrintỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ BẮC

 

Số:      TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

 


              Hà Bắc, ngày       tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời tham dự tập huấn, về vệ sinh an toàn thực phẩm

         

          Căn cứ các quy định của nhà nước về các hộ kinh doanh, buôn bán, sản xuất thực phẩm phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

          Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Hà Trung về xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2023 và duy trì các năm tiếp theo.

          1. Nội dung

          UBND xã Hà Bắc phối hợp với trung tâm y tế huyện Hà Trung mở lớp tập huấn về vệ sinh ATTP trên địa bàn xã. Để tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATTP.

          2. Thời gian tập huấn

          - Vào hồi 13h30 ngày 13/3/2023 (Thứ hai)

           Tại hội trường UBND xã Hà Bắc

          Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là việc vô cùng cần thiết. Điều này sẽ giúp chủ cơ sở và những người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm có được những kiến thức cơ bản cũng như quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, họ sẽ biết cách ngăn ngừa rủi ro, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

          Bên cạnh đó giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cũng là thành phần hồ sơ bắt buộc phải có khi người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống bắt buộc phải đăng ký giấy chứng nhận đủ điều an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đây cũng là một trong những giấy tờ cần thiết thường bị kiểm tra định kỳ bởi cơ quan chức năng, trường hợp người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đã hoàn thành tập huấn ATTP sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

          Lưu ý: Trung tâm tế huyện sẽ cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về ATTP. UBND xã đã gửi giấy mười đến tận người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Yêu cầu các hộ kinh Doanh, sản xuất quan tâm và thực hiện tốt theo quy định của pháp luật. Đề nghị nhân dân trên địa bàn xã ai có nhu cầu thì đến dự tập huấn.

 

Nơi nhận:

- Các thôn (t/h)

- Đài truyền thanh (t/b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Vũ Văn Quý

 

 

 

         

 

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129310

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289